Polisi Pemulangan Dan Pengembalian Wang

Polisi Pemulangan Dan Pengembalian Wang

Segala proses yang melibatkan transaksi tidak boleh dipindah milik kembali. Ini kerana, segala transaksi akan terus direkod didalam sistem untuk tujuan pengeposan.

Kami tidak akan melayan sebarang rayuan untuk pemulangan kembali, pulangan baki atau sebarang transaksi secara berbalik.

Jika anda menerima produk yang rosak atau menerima item yang salah dari kami pihak kami sendiri, anda perlu menyertakan bukti dan hantar kembali ke pusat HQ kami untuk penukaran item kembali.

Anda juga sedia maklum bahawa tiada sebarang paksaan terutamanya melibat sebarang transaksi dan pembelian melalui Apparel Semboyan Malaysia.